NL | EN

Privacy verklaring www.woolfiller.com + www.wolplamuur.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Woolfiller verwerkt persoonsgegevens zodra je een bestelling plaatst. Je vult je naam, adres en e-mailadres in.

Waarom Woolfiller persoonsgegevens nodig heeft

Woolfiller vraagt persoonsgegevens om je bestelling af te handelen en op te sturen.

Waar worden je gegevens bewaard

Alle persoonsgegevens worden bewaard in een database, die gehost staat bij Yourhosting.nl. Bestellingen komen ook per mail bij ons binnen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard

Woolfiller bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Mails met persoonsgegevens worden verwijderd zodra de bestelling is afgehandeld.
De databasetabel met persoonsgegevens wordt jaarlijks gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Woolfiller verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via info@woolfiller.com.
Je hebt tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en social media

Op www.woolfiller.com en www.wolplamuur.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Woolfiller gebruikt geen zogenaamde ‘third-party cookies’. Wel worden er cookies gebruikt om je voorkeurstaal, en je winkeltas te onthouden. Deze worden verwijderd zodra uw browsingsessie eindigt.
Woolfiller gebruikt geen social media plugins.

Beveiliging

Woolfiller neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Woolfiller verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@woolfiller.com.

Woolfiller.com en wolplamuur.nl zijn websites van Woolfiller.
Wij zijn als volgt te bereiken:
Woolfiller
Zeeburgerdijk 25V
1093 SK Amsterdam
info@woolfiller.com
+31 (0)6 24996248

KvK-nummer: 34353844
BTW-nummer: NL001858246B17

Amsterdam, juli 2023